Artero Academy

LEGEA SERVICIILOR SOCIETĂȚII INFORMAȚIEI (LSSI) ARTERO BROS, SL, responsabilă pentru site-ul web, numită în continuare RESPONSABILĂ, pune la dispoziția utilizatorilor acest document, cu scopul de a îndeplini obligațiile prevăzute în Legea 34/2002, din 11 iulie, privind Serviciile Societății Informației și Comerțul Electronic (LSSICE), BOE N o 166, precum și pentru a informa toți utilizatorii site-ului web cu privire la condițiile de utilizare. Orice persoană care accesează acest site web devine utilizator, angajându-se să respecte și să îndeplinească cu strictețe dispozițiile prezentate aici, precum și orice altă dispoziție legală aplicabilă. ARTERO BROS, SL își rezervă dreptul de a modifica orice tip de informație care ar putea apărea pe site-ul web, fără a exista obligația de a anunța prealabil sau de a aduce la cunoștința utilizatorilor astfel de modificări, considerându-se suficientă publicarea pe site-ul web ARTERO BROS, SL.

DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUAL ȘI INDUSTRIALĂ Site-ul web, inclusiv, dar fără a se limita la, programarea sa, editarea, compilarea și celelalte elemente necesare pentru funcționarea sa, designurile, logourile, textele și/sau grafica, sunt proprietatea RESPONSABILULUI sau, după caz, au licență sau autorizație expresă din partea autorilor. Toate conținuturile site-ului web sunt adecvat protejate de legislația privind proprietatea intelectuală și industrială, fiind înregistrate în registrele publice corespunzătoare. Indiferent de scopul pentru care au fost destinate, reproducerea totală sau parțială, utilizarea, exploatarea, distribuția și comercializarea lor necesită în orice caz acordul prealabil în scris al RESPONSABILULUI. Orice utilizare neautorizată în prealabil se consideră o încălcare gravă a drepturilor de proprietate intelectuală sau industrială ale autorului. Designurile, logourile, textele și/sau grafica care apar pe site-ul web și care nu aparțin RESPONSABILULUI, sunt proprietatea deținătorilor lor respectivi, care pot avea drepturile lor de proprietate intelectuală și industrială. În acest sens, acești deținători pot solicita în orice moment modificarea sau eliminarea acestor elemente de pe site-ul web. Responsabilitatea pentru orice reclamație referitoare la încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală sau industrială, precum și pentru orice conținut al site-ului web care nu aparține RESPONSABILULUI, aparține exclusiv persoanei care a postat acel conținut, fără ca în niciun caz să poată fi imputată RESPONSABILULUI vreo responsabilitate în această privință. RESPONSABILUL recunoaște în favoarea titularilor săi corespunzătorii drepturi de proprietate intelectuală și industrială, fapt ce nu implică că simpla menționare sau apariție pe site-ul web să ateste existența unor drepturi sau responsabilități cu privire la acestea, niciun fel de sprijin, patronaj sau recomandare din partea sa.
Pentru a face orice observație referitoare la posibile încălcări ale drepturilor de proprietate intelectuală sau industrială, precum și cu privire la orice conținut de pe site-ul web, puteți face acest lucru prin intermediul adresei de e-mail web@artero.com.

3. EXONERARE DE RĂSPUNDERE
RESPONSABILUL se exonerează de orice tip de răspundere derivată din informațiile publicate pe site-ul său, atunci când aceste informații au fost manipulate sau introduse de către o terță parte străină.
Utilizarea Cookie-urilor
Acest site web poate utiliza cookie-uri tehnice (fișiere mici de informații pe care serverul le trimite calculatorului celui care accesează pagina) pentru a efectua anumite funcții considerate esențiale pentru funcționarea și vizualizarea corectă a site-ului. Cookie-urile utilizate au caracter temporar, având ca singur scop facilitarea navigării și dispar la încheierea sesiunii utilizatorului. În niciun caz, aceste cookie-uri nu furnizează în mod direct date cu caracter personal și nu vor fi utilizate pentru colectarea acestor date.
Prin utilizarea cookie-urilor, serverul pe care se află site-ul poate recunoaște browser-ul utilizat de către utilizator, în scopul facilitării navigării, permițând, de exemplu, accesul utilizatorilor care s-au înregistrat anterior la zonele, serviciile, promoțiile sau concursurile rezervate exclusiv lor, fără a fi necesară înregistrarea la fiecare vizită. De asemenea, ele pot fi utilizate pentru a măsura audiența, parametrii de trafic, controlul progresului și numărul de intrări, etc., fiind în aceste cazuri cookie-uri prescindibile din punct de vedere tehnic, dar benefice pentru utilizator. Acest site web nu va instala cookie-uri prescindibile fără acordul prealabil al utilizatorului.
Utilizatorul are posibilitatea de a configura browser-ul să fie avertizat cu privire la primirea cookie-urilor și de a împiedica instalarea lor pe echipamentul său. Vă rugăm să consultați instrucțiunile browser-ului pentru a obține informații detaliate în acest sens.

Politica de link-uri
De pe site-ul web, este posibil să fie redirecționat către conținuturi de pe site-uri web terțe. Deoarece RESPONSABILUL nu poate controla întotdeauna conținutul introdus de terțe părți pe propriile lor site-uri web, nu își asumă nicio responsabilitate cu privire la astfel de conținut. În orice caz, se va proceda la eliminarea imediată a oricărui conținut care ar putea contraveni legislația națională sau internațională, moralitatea sau ordinea publică, procedând la retragerea imediată a redirecționării către acel site web și informarea autorităților competente cu privire la conținutul în cauză.
RESPONSABILUL nu își asumă răspunderea pentru informațiile și conținuturile stocate, enunțativ dar fără a se limita, în forumuri, chat-uri, generatoare de bloguri, comentarii, rețele sociale sau orice alt mediu care permite terțelor părți să publice conținuturi independent pe pagina web a RESPONSABILULUI. Cu toate acestea, și în conformitate cu prevederile articolelor 11 și 16 din LSSICE, se pune la dispoziția tuturor utilizatorilor, autorităților și forțelor de ordine, colaborând activ în retragerea sau, după caz, blocarea tuturor conținuturilor care ar putea afecta sau contraveni legislației naționale sau internaționale, drepturilor terțelor părți sau moralității și ordinii publice. În cazul în care utilizatorul consideră că există pe site-ul web un conținut care ar putea fi supus acestor clasificări, rugăm să notificați imediat administratorul site-ului web.
Acest site web a fost revizuit și testat pentru a funcționa corect. În principiu, se poate garanta funcționarea corectă pe tot parcursul anului, 24 de ore pe zi. Cu toate acestea, RESPONSABILUL nu exclude posibilitatea ca să apară anumite erori de programare sau să apară cauze de forță majoră, catastrofe naturale, greve sau circumstanțe similare care ar putea face imposibil accesul la pagina web.
Adrese IP
Serverele site-ului web pot detecta automat adresa IP și numele de domeniu utilizate de către utilizator. O adresă IP este un număr atribuit automat unui calculator atunci când acesta se conectează la internet. Toate aceste informații sunt înregistrate într-un fișier de activitate al serverului înregistrat corespunzător, care permite ulterior procesarea datelor în vederea obținerii exclusiv a unor măsurători statistice care să permită cunoașterea numărului de afișări ale paginilor, numărul de vizite realizate pe serverele web, ordinea vizitelor, punctul de acces, etc.
4. LEGE APLICABILĂ ȘI JURISDICȚIE
Relațiile dintre RESPONSABIL și utilizatori vor fi guvernate de legislația spaniolă aplicabilă. Orice controversă care ar putea apărea în legătură cu acest site web va fi supusă jurisdicției instanțelor competente în localitatea Vilassar de Dalt, Barcelona, părțile renunțând expres la orice altă jurisdiție care li s-ar putea aplica.
Política de Confidențialitate
Responsabilul Prelucrării Compania responsabilă cu prelucrarea datelor dumneavoastră în conformitate cu această Politică de Confidențialitate este: ARTERO BROS, S.L. CIF: B63922801 Adresă: Eduard Calvet i Pinto, 14 – 08339 Vilassar de Dalt (Barcelona) Adresă de e-mail: web@artero.com Site web: www.arteroacademy.com Telefon: 937509750 Înregistrată la Registrul Comerțului din Barcelona, Tom 38332, Folia 208, Foia B 322241, Înregistrarea 1ª.
La ARTERO BROS, S.L. recunoaștem importanța protejării informațiilor dumneavoastră personale și suntem angajați să le prelucrăm cu responsabilitate și în conformitate cu legile privind protecția datelor.
Prezenta politică de confidențialitate are ca scop reglementarea tuturor aspectelor referitoare la prelucrarea datelor de către diferiți utilizatori care navighează sau furnizează date personale prin intermediul diferitelor formulare de pe site.
Date Personale Datele personale reprezintă informațiile care vă identifică sau vă fac identificabil. Prin intermediul site-ului web, în casetele stabilite în acest scop, colectăm datele personale pe care utilizatorul ni le comunică: nume, prenume, adresă de e-mail, număr de telefon, adresă poștală, localitate, etc., precum și toate datele pe care ni le furnizează voluntar prin intermediul rețelelor sociale la care utilizatorul este înregistrat. În acest caz, confidențialitatea depinde de configurarea personală stabilită de utilizator, precum și de termenii și condițiile rețelei sociale în sine.
Vizita utilizatorului pe site nu implică obligația de a furniza informații despre datele personale. Cu toate acestea, în cazul în care le furnizează, datele vor fi prelucrate în mod legal, în orice moment, în conformitate cu principiile și drepturile prevăzute în RGPD 2016/679 din 27 aprilie 2016 și LOPDGDD 3/2018 din 5 decembrie.
Scop, Durată și Legalitatea Prelucrării: Datele pe care utilizatorul ni le furnizează vor fi prelucrate în scopurile următoare:
1. Pentru a răspunde la cererea sau solicitarea făcută de utilizator prin intermediul formularului de contact de pe site.
2. Colectăm și prelucrăm datele personale ale utilizatorului pentru a putea gestiona solicitările sale, consultațiile sau orice cerere făcută prin intermediul acelui formular. Aceste date vor fi păstrate pe durata necesară pentru îndeplinirea scopului pentru care au fost colectate, precum și pentru a respecta orice obligații legale sau fiscale aplicabile.
3. Cesión sau Comunicare a Datelor Personale și Transferuri Internaționale:
4. Datele dumneavoastră nu vor fi comunicate sau transferate către terți, cu excepția cazurilor în care există o obligație legală sau furnizorii legați de Responsabilul Prelucrării care acționează ca operatori de prelucrare.
5. Nu se efectuează transferuri internaționale, iar în cazul în care la un moment dat ar putea fi efectuate astfel de transferuri, vi se vor comunica în scopul de a obține consimțământul dumneavoastră.
6. Drepturile Utilizatorului:
7. Utilizatorul are dreptul să solicite informații cu privire la prelucrarea datelor sale personale, să corecteze datele incorecte, să le șteargă sau să le blocheze în situații în care prelucrarea lor nu este conformă cu legea. De asemenea, are dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor sale personale sau de a se opune prelucrării lor în anumite circumstanțe. Utilizatorul are, de asemenea, dreptul de a solicita portabilitatea datelor sale.
8. Pentru exercitarea acestor drepturi, utilizatorul poate trimite o cerere scrisă la adresa responsabilului de prelucrare sau la adresa de e-mail indicată în această politică de confidențialitate.
9. Se informează, de asemenea, utilizatorul că are dreptul de a depune o plângere în fața Autorității de Protecție a Datelor (APD) dacă consideră că prelucrarea datelor sale personale încalcă Regulamentul general privind protecția datelor.
10. Securitatea Datelor:
11. RESPONSABILUL se angajează să utilizeze și să păstreze datele personale ale utilizatorului în mod confidențial și să adopte măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a proteja aceste date împotriva accesului neautorizat, pierderii sau distrugerii accidentale sau ilegale.
12. Actualizări ale Politicii de Confidențialitate:
13. Această politică de confidențialitate poate fi actualizată în funcție de nevoile site-ului web și de respectarea cerințelor legale privind protecția datelor. Utilizatorii sunt rugați să consulte periodic această politică pentru a fi informați cu privire la orice modificări.
14. Tratamentul Cookie-urilor:
15. Site-ul nostru poate utiliza cookie-uri și tehnologii similare pentru a îmbunătăți experiența utilizatorului și pentru a obține informații statistice despre utilizatori. Utilizatorul poate consulta politica noastră de cookie-uri pentru a afla mai multe informații despre utilizarea acestor tehnologii și despre cum să le blocheze sau să le șteargă.
16. Actualizare de Date:
17. Este important ca utilizatorul să ne informeze întotdeauna despre orice modificări ale datelor personale pentru a putea menține datele actualizate. Dacă nu ne informați cu privire la aceste modificări, nu ne asumăm responsabilitatea pentru veridicitatea acestora.
18. Utilizatorul garantează că datele personale furnizate sunt veridice și că toate informațiile furnizate corespund situației reale, sunt actualizate și exacte, angajându-se să notifice orice modificări.
19. Datele terților:
20. Dacă utilizatorul furnizează date personale referitoare la alte persoane în orice scop pentru ARTERO BROS, S.L., garantează că a obținut aceste date în mod legal, că a informat prealabil persoanele afectate și că a obținut consimțământul lor pentru comunicarea acestora și că informațiile furnizate sunt exacte și veridice.
21. Caracter obligatoriu al informațiilor solicitate:
22. Toate formularele noastre conțin un asterisc (*) pentru datele obligatorii. Dacă utilizatorul nu furnizează aceste câmpuri sau nu bifează caseta de acceptare a politicii de confidențialitate, nu se va permite trimiterea informațiilor.
23. Drepturile persoanelor vizate:
24. Aveți dreptul să accesați datele dumneavoastră și să obțineți confirmarea privind prelucrarea acestora, precum și o copie a datelor personale supuse prelucrării. Aveți dreptul să le actualizați și să solicitați corectarea datelor incorecte sau să solicitați ștergerea acestora când datele nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate. Puteți solicita restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră și vă puteți opune prelucrării lor prin revocarea consimțământului, precum și aveți dreptul la portabilitatea datelor. De asemenea, aveți dreptul să nu fiți supus deciziilor bazate exclusiv pe prelucrarea automatizată a datelor dumneavoastră personale. Puteți exercita aceste drepturi contactându-ne la adresa Eduard Calvet i Pinto, 14 – 08339 Vilassar de Dalt (Barcelona). Email: web@artero.com
25. Dacă considerați că drepturile dumneavoastră nu au fost respectate corespunzător, aveți dreptul să depuneți o plângere în fața Autorității de Control a Datelor (APD) dacă considerați că prelucrarea datelor personale încalcă Regulamentul general privind protecția datelor.
26. Tratarea datelor personale ale minorilor:
27. Oricine furnizează date prin formularele acestui site și acceptă prelucrarea acestora declară că are peste 14 ani, interzicându-se accesul și utilizarea portalului de către minori sub această vârstă. În cazul în care, în orice moment, Responsabilul Prelucrării detectează că un minor sub 14 ani a furnizat date cu caracter personal, vom proceda la ștergerea acestora. De asemenea, părinții sau tutorii pot solicita în orice caz
28. Cookie-ul este un mic fișier care este descărcat și stocat pe calculatorul utilizatorului atunci când acesta accesează un site web. Cookie-urile permit site-ului web, printre altele, să stocheze și să recupereze informații despre obiceiurile de navigare ale utilizatorului sau ale echipamentului său și, în funcție de informațiile pe care le conțin și modul în care utilizează echipamentul său, pot fi utilizate pentru a recunoaște utilizatorul.
29. Utilizatorul are opțiunea de a împiedica generarea de cookie-uri, prin selectarea opțiunii corespunzătoare în programul său de navigare. Puteți obține mai multe informații citind Politica noastră privind cookie-urile.
30. Data actualizării: 07/12/2022
31. Politica de Cookie-uri
32. Această politică privind cookie-urile are scopul de a informa în mod clar și precis cu privire la cookie-urile utilizate pe site-ul nostru.
33. Utilizăm cookie-uri proprii și de la terți pentru a îmbunătăți serviciile noastre, a personaliza site-ul nostru web, a facilita navigarea utilizatorilor noștri, a oferi o experiență mai bună în utilizarea site-ului web, a identifica probleme pentru a îl îmbunătăți, a efectua măsurători și statistici de utilizare și a afișa reclame relevante în funcție de preferințele lor prin analiza utilizării site-ului web.
34. Vă informăm că putem utiliza cookie-uri pe computerul dumneavoastră cu condiția ca utilizatorul să fi dat consimțământul, cu excepția cazurilor în care cookie-urile sunt necesare pentru navigarea pe site-ul nostru web. În cazul în care oferiți consimțământul dumneavoastră, putem utiliza cookie-uri care ne vor permite să obținem mai multe informații despre preferințele dumneavoastră și să personalizăm site-ul nostru web în conformitate cu interesele dumneavoastră individuale.
35. CE SUNT COOKIE-URILE?
36. Cookie-urile și alte tehnologii similare, cum ar fi obiectele locale partajate, cookie-urile flash sau pixelii, sunt instrumente utilizate de serverele web pentru a stoca și recupera informații despre vizitatorii săi, precum și pentru a asigura o funcționare corectă a site-ului.
37. TIPURI DE COOKIE-URI
38. Tipuri de cookie-uri în funcție de entitatea care le gestionează:
39. • Cookie-uri proprii: sunt cele care sunt trimise la terminalul utilizatorului dintr-un echipament sau domeniu gestionat de proprietarul site-ului web și de unde se furnizează serviciul solicitat de utilizator.
40. • Cookie-uri de la terți: sunt cele care sunt trimise la terminalul utilizatorului dintr-un echipament sau domeniu care nu este gestionat de proprietarul site-ului web de unde se furnizează serviciul solicitat de utilizator, ci de o altă persoană care tratează datele obținute prin cookie-uri.
41. Tipuri de cookie-uri în funcție de perioada de timp în care rămân active:
42. • Cookie-uri de sesiune: sunt cookie-uri temporare care rămân în fișierul cookie al browserului dvs. până când părăsiți site-ul web, astfel încât niciunul să nu fie înregistrat pe hard disk-ul utilizatorului. Informațiile obținute prin aceste cookie-uri sunt utilizate pentru a analiza modelele de trafic pe web. În cele din urmă, acest lucru ne permite să oferim o experiență mai bună pentru a îmbunătăți conținutul și ușurința de utilizare.
43. • Cookie-uri permanente: sunt stocate pe hard disk și site-ul nostru web le citește de fiecare dată când efectuați o nouă vizită. Un cookie permanent are o dată de expirare specificată. Cookie-ul va înceta să funcționeze după acea dată, care poate varia în funcție de caz. Aceste cookie-uri le folosim, în general, pentru a facilita serviciile de cumpărare și înregistrare.
44. Tipuri de cookie-uri în funcție de scopul lor:
45. • Cookie-uri tehnice: sunt cele necesare pentru navigarea și buna funcționare a site-ului nostru web. Permit, de exemplu, controlul traficului și comunicarea de date, accesul la părți cu acces restricționat, efectuarea procesului de cumpărare a unei comenzi, utilizarea elementelor de securitate, stocarea conținutului pentru a putea difuza videoclipuri sau partaja conținut prin rețelele sociale.
46. • Cookie-uri de personalizare: sunt cele care permit accesarea serviciului cu caracteristici predefinite în funcție de o serie de criterii, cum ar fi, de exemplu, limba, tipul de browser prin care se accesează serviciul, configurația regională de unde se accesează serviciul, etc.
47. • Cookie-uri de analiză: sunt cele care ne permit să cantificăm numărul de utilizatori și, astfel, să efectuăm măsurători și analize statistice asupra utilizării serviciilor oferite de utilizatori. În acest scop, analizăm navigarea dvs. pe site-ul nostru web pentru a îmbunătăți oferta de produse sau servicii pe care vi le oferim.
48. • Cookie-uri publicitare: sunt cele care ne permit să gestionăm, în mod cât mai eficient posibil, spațiile publicitare pe care, în cazul în care editorul le-a inclus în site-ul nostru web.
49. • Cookie-uri de publicitate comportamentală: aceste cookie-uri stochează informații despre comportamentul utilizatorilor obținute prin observație continuă. Datorită acestora, putem cunoaște obiceiurile de navigare pe internet și vă putem afișa publicitate relevantă în funcție de profilul dvs. de navigare.
50. CONSIMȚĂMÂNT
51. Când vizitați pentru prima
52. ARTERO BROS, S.L. blocarea contului de acces al minorilor aflați în grija lor care s-au înregistrat folosind identitatea falsă.
53. Această politică de confidențialitate intră în vigoare la data publicării pe site-ul nostru și poate fi actualizată în viitor pentru a reflecta orice modificări în practicile noastre de prelucrare a datelor.
54. Nu sunt expert în limba română, dar voi încerca să vă ofer o traducere aproximativă în continuare:
55. Politică privind cookie-urile
56. Această politică privind cookie-urile are scopul de a informa în mod clar și precis cu privire la cookie-urile utilizate pe site-ul nostru.
57. Utilizăm cookie-uri proprii și de la terți pentru a îmbunătăți serviciile noastre, a personaliza site-ul nostru web, a facilita navigarea utilizatorilor noștri, a oferi o experiență mai bună în utilizarea site-ului web, a identifica probleme pentru a îl îmbunătăți, a efectua măsurători și statistici de utilizare și a afișa reclame relevante în funcție de preferințele lor prin analiza utilizării site-ului web.
58. Vă informăm că putem utiliza cookie-uri pe computerul dumneavoastră cu condiția ca utilizatorul să fi dat consimțământul, cu excepția cazurilor în care cookie-urile sunt necesare pentru navigarea pe site-ul nostru web. În cazul în care oferiți consimțământul dumneavoastră, putem utiliza cookie-uri care ne vor permite să obținem mai multe informații despre preferințele dumneavoastră și să personalizăm site-ul nostru web în conformitate cu interesele dumneavoastră individuale.
59. Ce sunt cookie-urile?
60. Cookie-urile și alte tehnologii similare, cum ar fi obiectele locale partajate, cookie-urile flash sau pixelii, sunt instrumente utilizate de serverele web pentru a stoca și recupera informații despre vizitatorii săi, precum și pentru a asigura o funcționare corectă a site-ului.
61. Tipuri de cookie-uri în funcție de entitatea care le gestionează:
62. • Cookie-uri proprii: sunt cele care sunt trimise la terminalul utilizatorului dintr-un echipament sau domeniu gestionat de proprietarul site-ului web și de unde se furnizează serviciul solicitat de utilizator.
63. • Cookie-uri de la terți: sunt cele care sunt trimise la terminalul utilizatorului dintr-un echipament sau domeniu care nu este gestionat de proprietarul site-ului web de unde se furnizează serviciul solicitat de utilizator, ci de o altă persoană care tratează datele obținute prin cookie-uri.
64. Tipuri de cookie-uri în funcție de perioada de timp în care rămân active:
65. • Cookie-uri de sesiune: sunt cookie-uri temporare care rămân în fișierul cookie al browserului dvs. până când părăsiți site-ul web, astfel încât niciunul să nu fie înregistrat pe hard disk-ul utilizatorului. Informațiile obținute prin aceste cookie-uri sunt utilizate pentru a analiza modelele de trafic pe web. În cele din urmă, acest lucru ne permite să oferim o experiență mai bună pentru a îmbunătăți conținutul și ușurința de utilizare.
66. • Cookie-uri permanente: sunt stocate pe hard disk și site-ul nostru web le citește de fiecare dată când efectuați o nouă vizită. Un cookie permanent are o dată de expirare specificată. Cookie-ul va înceta să funcționeze după acea dată, care poate varia în funcție de caz. Aceste cookie-uri le folosim, în general, pentru a facilita serviciile de cumpărare și înregistrare.
67. Tipuri de cookie-uri în funcție de scopul lor:
68. • Cookie-uri tehnice: sunt cele necesare pentru navigarea și buna funcționare a site-ului nostru web. Permit, de exemplu, controlul traficului și comunicarea de date, accesul la părți cu acces restricționat, efectuarea procesului de cumpărare a unei comenzi, utilizarea elementelor de securitate, stocarea conținutului pentru a putea difuza videoclipuri sau partaja conținut prin rețelele sociale.
69. • Cookie-uri de preferințe sau personalizare: sunt cele care permit accesarea serviciului cu caracteristici predefinite în funcție de o serie de criterii, cum ar fi, de exemplu, limba, tipul de browser prin care se accesează serviciul, configurația regională de unde se accesează serviciul, etc.
70. • Cookie-uri de analiză: sunt cele care ne permit să cantificăm numărul de utilizatori și, astfel, să efectuăm măsurători și analize statistice asupra utilizării serviciilor oferite de utilizatori. În acest scop, analizăm navigarea dvs. pe site-ul nostru web pentru a îmbunătăți oferta de produse sau servicii pe care vi le oferim.
71. • Cookie-uri de publicitate comportamentală: aceste cookie-uri stochează informații despre comportamentul utilizatorilor obținute prin observație continuă. Datorită acestora, putem cunoaște obiceiurile de navigare pe internet și vă putem afișa publicitate relevantă în funcție de profilul dvs. de navigare.
72. • Cookie-uri de geolocalizare: se utilizează pentru a ști în ce loc se află un utilizator atunci când solicită un serviciu. Această cookie este anonimă și este utilizată, de exemplu, pentru a oferi informații corespunzătoare în funcție de țara în care se află.
73. Cum se dezactivează cookie-urile în browsere?
74. Utilizatorul poate, în orice moment, permite, bloca sau șterge cookie-urile instalate pe computerul său prin modificarea parametrilor de configurare a browserului instalat pe computerul său:
75. • Chrome: Configurare -> Mostrar opciones avanzadas -> Privacidad -> Configuración del contenido Pentru mai multe informații, puteți consulta suportul Google sau Ajutorul browserului.
76. • Explorer: Herramientas -> Opciones de Internet -> Privacidad -> Configuración Pentru mai multe informații, puteți consulta suportul Microsoft sau Ajutorul browserului.
77. • Firefox: Herramientas -> Opciones -> Privacidad -> Historial -> Configuración Personalizada Pentru mai multe informații, puteți consulta suportul Mozilla sau Ajutorul browserului.
78. • Safari: Preferencias -> Seguridad Pentru mai multe informații, puteți consulta suportul Apple sau Ajutorul browserului.
79. Dezactivarea cookie-urilor nu împiedică navigarea pe site-ul web, dar utilizarea unora dintre serviciile sale poate fi limitată, iar experiența de navigare poate fi mai puțin satisfăcătoare.
80. Retragerea consimțământului
81. Utilizatorul poate retrage în orice moment consimțământul legat de Politica de cookie-uri și poate șterge cookie-urile stocate pe computerul său prin intermediul setărilor și configurațiilor browserului său de internet, așa cum este indicat mai sus.
82. Această Politică privind cookie-urile poate fi modificată ori de câte ori este necesar, conform legislației în vigoare sau în cazul în care există o schimbare în tipul de cookie-uri utilizate pe site-ul web. Vă recomandăm să verificați această politică de fiecare dată când accesați site-ul nostru web, în scopul de a fi corect informați cu privire la modul în care și în scopul cărora utilizăm cookie-urile.